Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby:

 • jeśli zgon nastąpił w domu powinni Państwo wezwać pogotowie lub lekarza rodzinnego (nr 999 lub 112 z tel. komórkowego), który stwierdzi zgon i wystawi kartę informacyjną. Następnie należy zadzwonić do firmy pogrzebowej w celu ustalenia szczegółów odbioru osoby zmarłej oraz przewiezienia jej do chłodni.
 • firma Venus Majewscy służy pomocą całodobowo, odbieramy telefony 24h na dobę 503-120-383 lub 602-538-361
 • jeśli zgon nie nastąpił w domu, lecz w szpitalu lub hospicjum, kartę zgonu wystawia dana placówka.

Jeśli zgon nastąpił w miejscu publicznym:

 • w przypadku jeśli zgon nastąpił na skutek wypadku, samobójstwa lub gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, wówczas na miejsce przyjeżdża Pogotowie, Policja i prokurator. Zwłoki z miejsca zdarzenia przewożone zostają wówczas do prosektorium wyznaczonego przez prokuratora, w celu przeprowadzenia sądowej sekcji zwłok. Po autopsji kartę zgonu wydaje ZMS (Zakład Medycyny Sądowej).
 • istnieje również możliwość, że prokurator wyda zezwolenie na pochówek bez przeprowadzenia sekcji. Z kartą z Prokuratury należy pójść do przychodni rejonowej w celu otrzymania karty zgonu. Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do USC (Urząd Stanu Cywilnego) w mieście, gdzie nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy:

Od 01 marca 2011r. wysokość zasiłku utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi 4000 zł.

Wymagane dokumenty w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (pobierz/otwórz druk ZUS Z-12)
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (pobierz/otwórz druk KRUS SR-26)
 • akt zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu

 

Firma Venus Majewscy pomaga we wszystkich sprawach formalnościowych
(wraz z odbiorem zasiłku pogrzebowego i wyrabiania aktu zgonu).