Usługi pogrzebowe / Telefon 24h:
503120383, 602538361 lub 507083038

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu venus24h.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla Kompleksowe Usługi Pogrzebowe VENUS Majewscy sp.j. szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu venus24h.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. Kompleksowe Usługi Pogrzebowe VENUS Majewscy sp.j. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu venus24h.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z Serwisu internetowego venus24h.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie venus24h.pl jest firma Kompleksowe Usługi Pogrzebowe VENUS Majewscy sp.j. 22-300 Krasnystaw, ul. Okrzei 32/13, NIP 5641790932 (dalej jako „Administrator”).

I. Zgoda Użytkownika

Korzystanie z Serwisu www.venus24h.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

II. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

  • Imię i nazwisko;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Treść wiadomości.

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

1) Komunikacji z Użytkownikiem.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

2) Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.

3) Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

1. W celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. W celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3. W celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. W celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

IV. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

V. Prawa użytkownika

1. Prawa Użytkownika

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.
W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: biuro@venus24h.pl

2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VI. Inne ważne informacje

1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

2. Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora. W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

3. Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

4. Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: Kompleksowe Usługi Pogrzebowe VENUS Majewscy sp.j. 22-300 Krasnystaw, ul. Okrzei 32/13, NIP 5641790932 z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: biuro@venus24h.pl Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: 22-300 Krasnystaw, ul. Okrzei 32/13

VII. Dodatkowe informacje - opinie

Wszystkie opinie na temat usług świadczonych przez firmę Venus Majewscy mogą być umieszczone na stronie Serwisu. Opinie na stronie zamieszcza Administrator, Użytkownik nie ma możliwości dodania opinii bezpośrednio na stronie Serwisu. Użytkownik Serwisu może przesłać opinię w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej. Administrator zastrzega sobie prawo do nie umieszczania opinii, które zawierają treści obraźliwe lub niecenzuralne. Treść zamieszczana na stronie jest kopią treści przesłanej przez Użytkownika. Administrator nie podaje adresu z jakiego otrzymał treść opinii. Podpis pod opinią (autor) zawiera nazwę wskazaną przez autora opinii, w przypadku jej braku (także na wyraźne wskazanie przez autora) Administrator umieszcza podpis "Anonimowy Klient". Przesłanie opinii przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją ww. Polityki Prywatności. Wszystkie przesłane opinie są przechowywane przez Administratora. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wystąpić (w formie pisemnej) o usunięcie lub edycję wcześniej przesłanej Administratorowi opinii.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 17 października 2018 roku

Nasz adres:

ul. Mickiewicza 1, ul. Lwowska 16
22-300 Krasnystaw
e-mail: biuro@venus24h.pl

venus majewscy krasnystaw logo

NIP 5641790932 / KRS 0000653782
Bank: BS Krasnystaw
Nr konta: 85 8200 0008 2001 0012 4982 0001

Pogotowie pogrzebowe / Telefony kontaktowe:

+48 503 120 383
+48 602 538 361
+48 507 083 038

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my, a nasze ciało to tylko zwiędłe liście na drzewie życia.”

Albert Einstein